Szukasz oryginalnej rośliny, ciekawego prezentu lub inspiracji dotyczącej dekoracji wnętrz, oczekujesz profesjonalnej realizacji nietypowego zamówienia, stworzenia wyjątkowego bukietu lub wiązanki? A może zależy Ci na niepowtarzalnej aranżacji eventu? Śmiało, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, doradzimy i pomożemy! Będzie kwietnie!

Napisz do nas...

  W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

  1. Kto jest administratorem danych osobowych ?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest El Decor Elżbieta Sniadowka, 15-087 Białystok
  ul.Świętojańska15

  2. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?

  Nie. Zawsze jednak możesz się skontaktować się z nami w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw za pośrednictwem e-mail:el.decor@op.pl, telefonu 602 267 141 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

  3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

  Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  a) zapewnienie Ci kontaktu z nami oraz prowadzenie przez nas analizy rynku oferowanych przez nas produktów i usług, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  b) na podstawie Twojej zgody - zaoferowanie Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni), produktów i usług, a także przedstawienie ofert handlowych.

  Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów przetwarzania danych:

   

  Cel przetwarzania Podstawa prawna
  Nawiązanie z Tobą kontaktu pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adresem do kontaktu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Analiza rynku oferowanych przez nas produktów i usług (po to, aby lepiej dobrać usługi do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszej oferty, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy podaży i popytu na produkty i usługi z naszej oferty) – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  zaoferowanie Ci, na podstawie Twojej zgody, bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług z naszej oferty, w tym dobieranie ich pod kątem Twoich potrzeb, wykorzystując profilowanie zwykłe Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  Przedstawienie Ci, na podstawie Twojej zgody, informacji handlowych opracowanych na podstawie oferowanych przez nas produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Twoich potrzeb, wykorzystując profilowanie zwykłe Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

   

  4. Komu mogą być udostępniane Twoje dane?

  Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako przedsiębiorcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi naszej działalności, oraz w związku z realizacją Twoich praw jako naszego klienta -Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

  1) podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:

  Biuro Podatkowe A. Siwicka, B. Puczyłowska, ul. Legionowa 30 lok 210, 15-281 Białystok

  2) innym niezależnym odbiorcom:

  a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, oraz

  b) podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:

  - operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci korespondencję,

  - firmy transportowe za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki

  - podmiotom, z którymi stale współpracujemy i których produktu oraz usługi mamy w naszej ofercie;

  c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

  Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

  6. Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia Ci kontaktu z nami oraz prowadzenia przez nas analizy rynku przechowywane będą przez okres 2 lat. Zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody - do momentu jej odwołania przez Ciebie.

  7. Jakie masz prawa?

  Masz prawo:

  a) do dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

  c) do usunięcia Twoich danych, jeżeli uważasz, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;

  d) do ograniczenia przetwarzania danych:

  - poprzez przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Ciebie lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub

  - jeżeli nie chcesz, byśmy je usunęli, gdyż Twoje dane potrzebne są Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń, lub

  - na czas wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych;

  e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  f) do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Twoich danych, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy, nadto możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

  g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

  h) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami. Przypominamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli będziemy musieli Cię zidentyfikować.

  8. Czy podanie danych osobowych jest Twoim obowiązkiem?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, przygotowania oferty marketingowej oraz zindywidualizowanej oferty handlowej.

  9. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

  Nie, nie występuje.

  Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.